HOT NEWS
  保吉企業參加2013醫檢年會花絮...2013-11  
  健康吉美健檢中心母親節專案熱烈開跑...2013-04  
  生命科學暨工業事業處 網站正式成立2013-03  
  健康吉美健檢中心週年慶專案...2013-01  
  健康吉美榮獲台北市衛生局頒獎表揚-子宮頸癌防治績優...2012-12  
    更多訊息